fbpx

Facebook ja Instagram -arvontojen ja kilpailijoiden säännöt

Suvi Facebook -kilpailujen ja -arvontojen yleiset säännöt

Säännöt ovat voimassa kaikissa kilpailuissa/ arvonnoissa ellei toisin mainita.

Kilpailun/ arvonnan järjestäjä
Suvi-veneet Oy
Ketunniementie 7
50130 Mikkeli

Kilpailuun/arvontaan osallistuminen
Kilpailuun/arvontaan saavat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt, pois lukien Suvi-veneet Oy:n työntekijät, tai heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat henkilöt, jotka ovat osallistuneet kampanjan tai kilpailun/arvonnan valmisteluun tai toteuttamiseen.

Kilpailuun/arvontaan voi osallistua Suvi-Facebook-sivulla osoitteessa https://www.facebook.com/suviveneet/ lisäämällä kilpailusta/arvonnasta kertovan päivityksen kommenttikohtaan valokuvan/ tekstin kunkin kilpailun ehdoilla. Osallistuja vastaa siitä, että hänellä on kaikki oikeudet kuvan käyttöön kilpailussa, mukaan lukien kuvassa esiintyvien henkilöiden suostumus.  Virheellisiä tai puutteellisia osallistumisia ei oteta huomioon.

Kilpailuaika
Kilpailuaika ilmoitetaan Suvi Facebook -sivulla kunkin kilpailun/ arvonnan yhteydessä.

Kilpailun/arvonnan palkinnot
Jos kilpailu perustuu tykkäyksiin, palkinto myönnetään osallistujalle, jonka lisäämä kuva saa eniten tykkäyksiä kilpailuajan sisällä. Jos kyseessä on arvonta, palkinto myönnetään osallistujalle, jonka Suvi-veneet arpoo ilmoittamansa ajankohtaan mennessä osallistujien joukosta. Palkinto ilmoitetaan FB:ssä kunkin kilpailun yhteydessä. Palkinto on henkilökohtainen, eikä sitä voi siirtää. Palkintoa ei vaihdeta rahaksi tai muuksi tavaraksi.

Kilpailun/arvonnan voittajan valinta
Jos kilpailu perustuu tykkäyksiin, kilpailun voittaja on kuvan ohjeiden mukaan kommenttikenttään lisännyt osallistuja, jonka kuva saa eniten tykkäyksiä. Jos kyseessä on arvonta, arvonnan voittaja on Suvi-veneiden toimesta tehdyn arvonnan voittaja. Voittaja ilmoitetaan Suvi Facebook-sivustolla. Mikäli henkilöä ei tavoiteta kahden viikon kuluessa yhteydenotosta, Suvi-veneet Oy pidättää oikeuden valita uuden voittajan.

Kilpailun/arvonnan järjestäjän oikeudet
Kilpailun/arvonnan järjestäjällä on oikeus julkaista palkinnon voittajan nimi ja asuinpaikkakunta
https://www.facebook.com/suviveneet/ sekä järjestäjän omilla verkkosivuilla ja muussa mahdollisessa markkinointimateriaalissa – ja kanavissa.

Kilpailun/arvonnan järjestäjä ei vastaa vahingoista, menetyksistä tai kustannuksista, joiden väitetään aiheutuneen kilpailuun/arvontaan osallistumisesta tai palkinnon käyttämisestä.

Kilpailuun/ arvontaan osallistuvat sitoutuvat noudattamaan Suvi Facebook – kilpailujen ja arvontojen yleisiä sääntöjä. Suvi-veneet ei ole vastuussa kuviensa kommenttien sisällöstä eikä valvo kommentointia. Suvi-veneet kuitenkin pidättää oikeuden kuviensa kommenttikentässä julkaistut asiattomat kommentit ja mainokset ilman erillistä ilmoitusta. Suvi-veneet Oy:llä on oikeus poistaa osallistuja kilpailusta ja Suvi Facebook -seuraajistaan, mikäli osallistuja ei noudata kilpailun sääntöjä ja ehtoja.

Suvi-veneet Oy noudattaa kaikissa kilpailuissaan ja arvonnoissaan Suomen lakia. Kilpailun/ arvonnan järjestäjä maksaa palkinnosta menevän arpajaisveron.

Järjestäjällä on oikeus muuttaa sääntöjä kilpailun/ arvonnan aikana ilmoittamalla muutoksesta kampanjasivustolla tai muulla tavalla. Suvi-veneet Oy:llä on oikeus peruuttaa kilpailu/arvonta ilman erillistä ilmoitusta, mikäli siihen ilmenee tarvetta (tietokonevirus tms).

Kilpailun/arvonnan järjestäjä pidättää kaikki oikeudet muutoksiin.

Kilpailut/ arvonnat eivät ole Facebookin sponsoroimia, suosittelemia, hallinnoimia eivätkä millään tavalla liity Facebookiin. Informaatio annetaan Suvi-veneille, ei Facebookille. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä Suvi-veneisiin.

 

Suvi_veneet Instagram -kuvakilpailujen ja -arvontojen yleiset säännöt

Säännöt ovat voimassa kaikissa kilpailuissa/arvonnoissa, ellei toisin mainita.

Kilpailun/arvonnan järjestäjä 
Suvi-veneet Oy
Ketunniementie 7
50130 Mikkeli

Kilpailuun/ arvontaan osallistuminen
Kilpailuun/ arvontaan saavat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt, pois lukien Suvi-veneet Oy:n työntekijät, tai heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat henkilöt, jotka ovat osallistuneet kampanjan tai kilpailun/arvonnan valmisteluun tai toteuttamiseen. Osallistujan tulee täyttää Instagramin yleiset käyttöehdot.

Osallistuminen ja palkinnot
Kilpailujen/arvontojen palkinnot määritellään jokaiselle kilpailulle/arvonnalle erikseen. Kilpailun/arvonnan voittajalle/ voittajille ilmoitetaan voitosta kilpailuajan päättyessä Instagramin Direct Message -toiminnolla ja/tai tekemällä voittajan valinnasta oma postaus Suvi_veneet Instagram -tilillä ja merkitsemällä voittaja/ voittajat postaukseen. Voittaja toimittaa Suvi-veneille yhteystietonsa palkinnon toimittamista varten Direct Message -toiminnolla tai sähköpostitse, jos näin erikseen sovitaan. Mikäli henkilöä ei tavoiteta kahden viikon kuluessa yhteydenotosta, Suvi-veneet Oy pidättää oikeuden valita uuden voittajan.

Jos kilpailuun/arvontaan osallistutaan repostaamalla tai ottamalla screenshot ja merkitsemällä kuva tietyllä hastagilla tai merkitsemällä oma kuva tietyllä hastagilla, arvotaan voittaja satunnaisesti kyseisellä hastagilla Instagramista löytyvistä kuvista. Kilpailuun/arvontaan osallistuvan profiilin on oltava julkinen, että Suvi-veneet löytää kuvan hastagin perusteella. Jos voittaja valitaan esimerkiksi tietystä kuvasta tykänneiden kesken, valitaan voittaja samalla satunnaisperiaatteella tykkäyksen tehneiden käyttäjien kesken.

Palkinto on henkilökohtainen, eikä sitä voi siirtää. Palkintoa ei vaihdeta rahaksi tai muuksi tavaraksi.

Kilpailuaika
Kilpailuaika ilmoitetaan Suvi_veneet Instagram -tilillä kunkin kilpailun/ arvonnan yhteydessä.

Kilpailuun/arvontaan voi osallistua Suvi_veneet Instagram -tilillä osoitteessa https://www.instagram.com/suvi_veneet/ Kun kyse on muusta kuin repost-kilpailusta/ arvonnasta, osallistuja vastaa siitä, että hänellä on kaikki oikeudet kuvan käyttöön kilpailussa, mukaan lukien kuvassa esiintyvien henkilöiden suostumus.  Osallistuessaan kilpailuun osallistuja myöntää Suvi-veneille kuvan käyttöoikeudet kilpailuun liittyvässä tiedottamisessa ja markkinoinnissa Suvi-veneiden omissa kanavissa ilman erillistä suostumusta tai korvausta. Virheellisiä tai puutteellisia osallistumisia ei oteta huomioon.
Kilpailun/arvonnan järjestäjän oikeudet
Kilpailun/arvonnan järjestäjällä on oikeus julkaista voittajan/ voittajien nimen/ nimet Suvi_veneet Instagram-tilillä https://www.instagram.com/suvi_veneet/ sekä järjestäjän omilla verkkosivuilla ja muussa mahdollisessa markkinointimateriaalissa – ja kanavissa.

Kilpailun/arvonnan järjestäjä ei vastaa vahingoista, menetyksistä tai kustannuksista, joiden väitetään aiheutuneen kilpailuun/arvontaan osallistumisesta tai palkinnon käyttämisestä.

Kilpailuun/ arvontaan osallistuvat sitoutuvat noudattamaan Suvi_veneet Instagram– kilpailujen ja arvontojen yleisiä sääntöjä. Suvi-veneet ei ole vastuussa kuviensa kommenttien sisällöstä eikä valvo kommentointia. Suvi-veneet kuitenkin pidättää oikeuden kuviensa kommenttikentässä julkaistut asiattomat kommentit ja mainokset ilman erillistä ilmoitusta. Suvi-veneet Oy:llä on oikeus poistaa osallistuja kilpailusta ja Suvi_veneet Instagram -seuraajistaan, mikäli osallistuja ei noudata kilpailun sääntöjä ja ehtoja.

Suvi-veneet Oy noudattaa kaikissa kilpailuissaan ja arvonnoissaan Suomen lakia. Kilpailun/ arvonnan järjestäjä maksaa palkinnosta menevän arpajaisveron.

Järjestäjällä on oikeus muuttaa sääntöjä kilpailun/ arvonnan aikana ilmoittamalla muutoksesta kampanjasivustolla tai muulla tavalla. Suvi-veneet Oy:llä on oikeus peruuttaa kilpailu/arvonta ilman erillistä ilmoitusta, mikäli siihen ilmenee tarvetta (tietokonevirus tms).

Kilpailun/arvonnan järjestäjä pidättää kaikki oikeudet muutoksiin.

Kilpailut/arvonnat eivät ole Instagramin sponsoroimia, organisoimia tai ylläpitämiä. Informaatio annetaan Suvi-veneille, ei Instagramille. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä Suvi-veneisiin.