Tietosuojaseloste

Palautteet ja yhteydenotot: tietosuojaseloste

Tämä Internet-palautelomake on tarkoitettu palautteen ja yhteydenottopyyntöjen vastaanottamiseen Konekeskon sidosryhmiltä. Palautelomakkeella annetut tiedot tallennetaan palautteen antajan toivomien yhteydenottojen mahdollistamiseksi ja palautteeseen vastaamiseksi.

1. Rekisterinpitäjä:

Konekesko Oy, Vanha Porvoontie 245, PL 145, 01301 Vantaa

2. Yhteydet rekisteriasioissa:
Konekesko Oy
Postiosoite: Konekesko Oy, PL 145, 01301 Vantaa Puhelin: 01053034
Sähköpostiosoite: suvi.termalin@kesko.fi

3. Rekisterin nimi:

Konekesko/palautteet ja yhteydenotot.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus):

Tarkoituksena on tarjota mahdollisuus antaa palautetta, esittää kysymyksiä tai tehdä yhteydenotto- tai palvelupyyntö Konekeskolle tai sen yhteistyökumppanille.

Henkilöltä kysytään yhteystiedot pyynnön tai palautteen käsittelyä varten, mutta palautteen voi lähettää myös anonyymisti. Annetut tiedot voidaan siirtää Konekeskon asiakasrekisteriin rekisterinpitäjän harkinnan mukaan.

Annetut tiedot poistetaan tästä rekisteristä kokonaisuudessaan, kun ne eivät enää ole tarpeen palautteen käsittelemiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö:

Rekisteriin tallennetaan seuraavat tiedot: henkilön nimi, yrityksen nimi, katu- ja postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, annettu palaute, yhteydenottopyynnön aihe, huollettavan koneen tiedot, kuten merkki, kategoria, malli, käyttötunnit, toivottu huoltopiste ja tiedot huollon tarpeesta sekä annettu suostumus sähköiseen suoramarkkinointiin sekä muut henkilön antamat tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet:

Henkilötiedot antaa palautetta antava tai yhteydenottoa pyytävä henkilö itse.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:

Tietoja luovutetaan vain sille Konekeskon yhteistyökumppanille, jota annettu palaute tai yhteydenottopyyntö koskee.

Henkilötietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA-alueen ulko-puolelle henkilötietolain ja luottotietojen käsittelyä koskevien säännösten mukaisesti.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet:

Manuaalinen aineisto: Sähköisessä muodossa oleva palaute tulostetaan vain tarvittaessa. Paperitulosteet tuhotaan välittömästi käsittelyn jälkeen.

Sähköisesti tallennetut tiedot: Palautteet ja yhteydenottopyynnöt tulevat Konekeskoon sähköpostilla. Sähköpostiin saapuneiden viestien luku-, lähetys- ja poistamisoikeudet on rajattu vain henkilöihin, joiden työtehtäviin niiden käsittely kuuluu.

9. Tarkastusoikeus:

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Tietojen tarkastusta ja oikaisua koskeva kirjallinen pyyntö tulee osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (ks. kohta 2) tai sopimalla etukäteen rekisteriasioista vastaavan henkilön kanssa tietojen tarkastuksesta rekisterinpitäjän luona.